Επιστολή της COMECE στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το πρόσφατο ψήφισμα για τις αμβλώσεις στην Πολωνία

Το προεδρείο της Επιτροπής των Συνόδων Καθολικών Ιεραρχιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COMECE) απηύθυνε επιστολή στον David Sassoli, Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όσον αφορά το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2020 σχετικά με τις αμβλώσεις στην Πολωνία.

Τονίζοντας για άλλη μια φορά ότι η Καθολική Εκκλησία ζητά την προστασία και τη φροντίδα όλων των αγέννητων ζωών και επιδιώκει να υποστηρίζει τις γυναίκες που βιώνουν καταστάσεις που προκύπτουν από δύσκολες ή ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες, οι επίσκοποι της ΕΕ υπογραμμίζουν ότι «από νομική άποψη ούτε η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προβλέπουν δικαίωμα στην άμβλωση. Το θέμα αυτό επαφίεται στα νομικά συστήματα των κρατών μελών».

Στην επιστολή τους, οι Επίσκοποι της ΕΕ εκφράζουν ακόμα ανησυχία για την αμφισβήτηση που προκύπτει από το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου  του θεμελιώδους δικαιώματος αντίρρησης συνείδησης, το οποίο αποτελεί έκφραση της ελευθερίας συνείδησης. «Αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό - γράφουν - δεδομένου ότι στον τομέα της υγείας οι αντιρρησίες συνείδησης υπόκεινται σε πολλές περιπτώσεις σε διακρίσεις».

Greek Armenian English Filipino French Italian Ukrainian