Η Ι.Σύνοδος της Καθολικής Ιεραρχίας της Ελλάδος προς τον Αρχιεπίσκοπο των Παρισίων

 

CONFERENTIA EPISCOPALIS

GRAECIAE

Prot. No 5199/19

 

Athènes 18 Avril, 2019

A l’attention de Monseigneur

l’Archevêque de Paris

Sig. Card. Michel Aupetit

 

Eminence,

Au nom de la Conférence Episcopale Catholique de Grèce, je vous exprime ma peine profonde pour les dégâts immenses de la Basilique et Cathédrale de Paris, Notre-Dame.

Ce n’est pas seulement un monument historique relié étroitement à la Nation Française, mais essentiellement le Centre de la Communauté Catholique de l’Eglise de Paris qui va manquer à la vie spirituelle du peuple de Dieu et plus particulièrement en cette période pascale.

Que le Seigneur éveille, à travers l’histoire de la France, les racines chrétiennes du peuple parisien et français!

 

Mgr Sevastianos Rossolatos

 

Président de la Conférence

de l’Episcopat Catholique de Grèce

Archevêque catholique d'Athènes


 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ

ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

Αρ.Πρωτ.5199/19

 

Αθήνα 18 Απριλίου, 2019

Υπ’ όψη του Σεβασμιοτάτου
Αρχιεπισκόπου των Παρισίων
Καρδιναλίου κ. Michel Aupetit

 

Εκλαμπρότατε,

Στο όνομα της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδος, σας εκφράζω την πιο βαθιά θλίψη μου για τις τεράστιες ζημιές που προκλήθηκαν στη Βασιλική και Καθεδρικό Ναό των Παρισίων, Notre-Dame.

Δεν είναι μόνο ένα ιστορικό μνημείο στενά συνδεδεμένο με το γαλλικό έθνος, αλλά ουσιαστικά το Κέντρο της Καθολικής Κοινότητας της Εκκλησίας των Παρισίων που θα λείψει από την πνευματική ζωή του λαού του Θεού και πιο συγκεκριμένα σε αυτήν την περίοδο του Πάσχα.

Ας αφυπνίσει ο Κύριος, μέσω όλης της ιστορίας της Γαλλίας, τις χριστιανικές ρίζες του Παρισινού και του Γαλλικού λαού!

 

+ Σεβαστιανός 

Πρόεδρος της Ιεράς Συνόδου

της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδος

Αρχιεπίσκοπος των Καθολικών Αθηνών

 

 

 

(δική μας μετάφραση)

 

Greek Armenian English Filipino French Italian Ukrainian