Ελληνική Καθολική Εξαρχία

Ειδήσεις από την Ελληνική Καθολική Εξαρχία

LINK: Ιστοσελίδα Ελληνικής Καθολικής Εξαρχίας

Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα του σεβ. Εμμανουήλ, Εξάρχου των Ελληνορρύθμων Καθολικών Ελλάδος

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2018

 

«Ἡ Παρθένος σήμερον, τὸν προαιώνιον Λόγον, ἐν Σπηλαίῳ ἔρχεται, ἀποτεκεῖν ἀποῤῥήτως· Χόρευε ἡ οἰκουμένη ἀκουτισθεῖσα, δόξασον μετὰ Ἀγγέλων καὶ τῶν Ποιμένων· βουληθέντα ἐποφθῆναι, παιδίον νέον, τὸν πρὸ αἰώνων Θεόν.»

Περισσότερα...

Πασχαλινό μήνυμα του σεβ. Εμμανουήλ, Εξάρχου των Ελληνορρύθμων Καθολικών Ελλάδος

 

ΠΑΣΧΑ 2019

Χριστός Ανέστη!

Αληθώς Ανέστη!

 

Αγαπημένα μου αδέλφια,

Ο εορτασμός της Μεγάλης Εβδομάδας, η μεγάλη εβδομάδα που είναι για μας ένα πρότυπο του ταξιδιού μας ως Χριστιανών, μας οδήγησε να ζήσουμε την πίστη μας. Από την ανάσταση του Λαζάρου, περάσαμε στην Κυριακή των Βαΐων, έπειτα στην τελετή του Χριστού, ως Νυμφίου της Εκκλησίας, για να φτάσουμε στη Μεγάλη Πέμπτη με τον νιπτήρα των ποδιών των μαθητών από τον Διδάσκαλό τους, και στη Θεία Ευχαριστία. Έπειτα προχωρήσαμε στη Μεγάλη Παρασκευή, στο Μεγάλο Σάββατο και στην Κυριακή του Πάσχα, δηλαδή στην σταύρωση, στον ενταφιασμό και τελικά στην ένδοξη ημέρα της Αναστάσεως.

Περισσότερα...

Πασχαλινό μήνυμα του σεβ. Εμμανουήλ, Εξάρχου των Ελληνορρύθμων Καθολικών Ελλάδος

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

 

Κατήχηση του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου

Εισέλθετε πάντες στο συμπόσιο της πίστεως.

Περισσότερα...
Greek Armenian English Filipino French Italian Ukrainian