Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Το κοινό καλό στις κοινές μας θάλασσες»

Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Το κοινό καλό στις κοινές μας θάλασσες», διοργανώθηκε από τον οργανισμό για την Ολοκληρωμένη Ανθρωπινή Ανάπτυξη, την Επιτροπή Δικαιοσύνη και Ειρήνη Ευρώπης, την Επιτροπή Δικαιοσύνης Δανίας, το Αποστολάτο Μάρις και το Παγκόσμιο Καθολικό Κίνημα για το Κλίμα.

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στην Κοπεγχάγη από 3 έως 5 Μαΐου και σε αυτό μετείχαν εκπρόσωποι διαφορετικών θρησκευτικών παραδόσεων και διεθνών οργανισμών, άνθρωποι από τον κόσμο των επιχειρήσεων, της επιστήμης και της εκπαίδευσης. Από την Ελλάδα συμμετείχε ο κ. Νίκος Βουτσίνος ως αντιπρόσωπος της Συνοδικής Επιτροπής Δικαιοσύνη και Ειρήνη.

Σκοπός τους να διερευνήσουν τις προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες οι θάλασσες, οι ωκεανοί και οι παράκτιες περιοχές, καθώς και εκείνοι που εξαρτώνται από αυτές.

Στο μήνυμά του προς τους συμμετέχοντες ο πάπας Φραγκίσκος εστίασε σε  δύο στοιχεία που θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικά: τη δικαιοσύνη μεταξύ των γενεών και το διάλογο:

 

To my Venerable Brother,

Cardinal Peter Turkson,

Prefect of the

Dicastery for Promoting Integral Human Development

 

On the occasion of “The Common Good on our Common Seas” Conference taking place in Copenhagen from 3 to 5 May 2019, I would ask you to convey my cordial best wishes to all the participants, and to assure them of my prayers for a fruitful meeting.

Your gathering brings together representatives of different religious traditions and international organizations, and from the fields of business, science and education in order to explore the challenges and opportunities facing our seas, oceans and coastal areas, and those whose livelihoods depend on them. As you focus on this vital issue, two elements seem particularly important, namely intergenerational justice and dialogue.

First, I would encourage you to consider “intergenerational solidarity” (cf. Laudato Si’, 159-162) as a key moral imperative in responding to the problems of our time. By placing the needs of our contemporaries, especially young people, and also of generations yet to come, at the heart of efforts to care for creation, then the common good of all may be promoted and protected, “since the world we have received also belongs to those who will follow us” (cf. ibid. 159).

On the basis of intergenerational justice, and of the integrity of life which embraces time as well as space (cf. Lumen Fidei, 57), I hope that the solidarity and fraternal concern that extends the hand of friendship and compassion to the poorest of our brothers and sisters will find concrete expression in support for coastal communities and for all those who work on our seas, who so often are disproportionately affected by climate change and the injustices of unsustainable models of development.

Second, I am confident that in considering the threats caused by unjust management of our seas and criminal manipulation of maritime industries – not least among them the scourge of human trafficking – an increasingly interdisciplinary and dialogical approach will foster an ever more

Dialogue is not a mere method or strategy for achieving results, rather it reflects the very nature of the cosmos itself, for God creates the world and all it contains not in an abstract or distant way but through speaking his word: “God said, ‘Let the waters bring forth swarms of living creatures’” (Gen 1:20). Reflecting the essential quality of the created order, dialogue is thus not only desirable but essential: dialogue between religions, dialogue between nations, dialogue between believers and non-believers, dialogue between the sciences, dialogue between rich and poor, dialogue for all! Certainly this is no easy task, but “the gravity of the ecological crisis demands that we all look to the common good, embarking on a path of dialogue which demands patience, self-discipline and generosity” (cf. Laudato Si’, 201).

As you consider these important questions, I willingly offer these thoughts as a contribution to your deliberations, which I entrust to the intercession of Our Lady Star of the Sea. Upon all those taking part in this international conference, I invoke the divine blessings of wisdom and fortitude.

 

From the Vatican, 16 April 2019

FRANCIS

 

 

Greek Armenian English Filipino French Italian Ukrainian