ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΤΕΡΑ

Μηνύματα του Άγιου Πατέρα

Εμφάνιση # 
Τίτλος
Μήνυμα του πάπα Φραγκίσκου για την Τεσσαρακοστή [2020]
Παγκόσμια Ημέρα των Ασθενών [2020], Μήνυμα του πάπα Φραγκίσκου
Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης «Η ειρήνη ως πορεία ελπίδας: Διάλογος, συμφιλίωση και οικολογική μεταστροφή»
Μήνυμα του πάπα Φραγκίσκου για την Παγκόσμια Ημέρα των Φτωχών
Μήνυμα του πάπα Φραγκίσκου για την Παγκόσμια Ημέρα Ιεραποστολών [2019]
Να εργάζεστε με τιμιότητα, θάρρος και υπευθυνότητα
Μήνυμα του πάπα Φραγκίσκου για την Παγκόσμια Ημέρα του Μετανάστη και του Πρόσφυγα [29 Σεπτεμβρίου 2019]
Μήνυμα του πάπα Φραγκίσκου για την 56η Παγκόσμια Ημέρα των Κλήσεων
Μήνυμα του Άγιου Πατέρα για τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή του έτους 2019
Μήνυμα του πάπα Φραγκίσκου για τη 27η Παγκόσμια Ημέρα του Ασθενούς (11 Φεβρουαρίου)
Greek Armenian English Filipino French Italian Ukrainian