Δεν αρκεί να αναγνωρίσουμε την ισότητα

 

Ο μόνιμος παρατηρητής της Αγίας Έδρας στα Ηνωμένα Έθνη στην Γενεύη της Ελβετίας, Αρχιεπίσκοπος Ivna Jurkovic, μετείχε στην 36η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα : Οι επιπτώσεις των φυλετικών διακρίσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα γυναικών και κοριτσιών.

Στην παρέμβασή του αφού ευχαρίστησε τους διακεκριμένους ομιλητές για τις παρουσιάσεις τους εξέφρασε την εκτίμησή του για τις δεσμεύσεις ορισμένων κρατών όσον αφορά την εξάλειψη του ρατσισμού, των φυλετικών διακρίσεων, της ξενοφοβίας και της συναφούς μισαλλοδοξίας, που πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό στόχο της διεθνούς κοινότητας.

Στην ομιλία του είπε:

Σε έναν κόσμο όπου η παγκοσμιοποίηση θα έπρεπε να φέρει τους ανθρώπους πιο κοντά, αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι αναβίωση των διαιρέσεων, οι οποίες γίνονται ολοένα και πιο έντονες. Ένας αυξημένος κατακερματισμός των κοινωνικών σχέσεων στις πολυπολιτισμικές κοινωνίες μας, με αυθόρμητες πράξεις και λόγια ρατσισμού και ξενοφοβίας, με κοινωνικές και φυλετικές διακρίσεις και πολιτική εκμετάλλευση των διαφορών, είναι εμφανής στην καθημερινή εμπειρία. Αυτός ο κοινωνικός κατακερματισμός υπογραμμίζει το γεγονός ότι η χωρική εγγύτητα προσώπων δεν είναι από μόνη της αρκετή για να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για εποικοδομητική αλληλεπίδραση και ειρηνική κοινωνία. Η έλλειψη πραγματικής αλληλεγγύης μπορεί να οδηγήσει σε μίσος και φυλετική μισαλλοδοξία σε κάθε κοινωνία, ανεξάρτητα από το πόσο προχωρημένη μπορεί να θεωρήσει τον εαυτό της.

Επιπλέον, αντιμετωπίζουμε σήμερα μια κρίση έκτακτης ανάγκης στη διαχείριση της μετανάστευσης, καθώς η μετακίνηση των λαών έχει επιταχυνθεί τα τελευταία χρόνια για διάφορους λόγους, συχνά δραματικούς, όπως οι πόλεμοι, ο εκτοπισμός και οι φυσικές καταστροφές. Στο περιβάλλον αυτό, γυναίκες και κορίτσια κατά κύριο λόγο βρίσκονται αντιμέτωπες με πολλές προκλήσεις και δυσκολίες και επηρεάζονται δυσανάλογα από τις επιδεινούμενες μορφές ρατσισμού, φυλετικών διακρίσεων, ξενοφοβίας και συναφούς μισαλλοδοξίας. Σε πολλά μέρη του κόσμου, οι γυναίκες συχνά υποτιμούνται για το γεγονός ότι είναι γυναίκες. Εξάλλου, η ευάλωτη θέση τους επιδεινώνεται εάν αποτελούν και μέρος εθνικής ή εθνοτικής, θρησκευτικής και γλωσσικής μειονότητας.

Όπως έχει πει ο πάπας Φραγκίσκος, «η συμβολή των γυναικών σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας είναι αναμφισβήτητη» και πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε σε αυτό το θέμα, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις διάφορες δυσκολίες που  αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και τα κορίτσια. Μια τέτοια αναγνώριση «πρέπει πρώτα απ΄όλα να κερδηθεί μέσω μιας αποτελεσματικής και έξυπνης εκστρατείας για την προώθηση των γυναικών, επικεντρωμένης σε όλους τους τομείς της ζωής των γυναικών και με την καθολική αναγνώριση της αξιοπρέπειας των γυναικών».

Κύριε Πρόεδρε,

Είναι όλο και πιο επείγον, σήμερα, να αναγνωρίσουμε και να αποδώσουμε πλήρη σεβασμό σε κάθε άνθρωπο, στην αξιοπρέπεια, την ταυτότητα, την ιστορία και την παράδοσή του. Ένα πολύ αποτελεσματικό αντίδοτο σε κάθε μορφή ρατσισμού, φυλετικών διακρίσεων, ξενοφοβίας και συναφούς μισαλλοδοξίας είναι η εκπαίδευση στην ανακάλυψη, αναγνώριση και αποδοχή των διαφορών ως πλούτου και όχι ως εμποδίου. Η εκπαίδευση θα πρέπει να συνοδεύει τη νομοθεσία στη διαμόρφωση των νοοτροπιών και να συμβάλλει στη διαμόρφωση συνειδήσεων που θα αγκαλιάζουν μια πιο ολοκληρωμένη άποψη της πραγματικότητας και θα απορρίπτουν κάθε μορφή ρατσισμού και φυλετικών διακρίσεων.

Η οικογένεια, βασικό κύτταρο της κοινωνίας και τα σχολεία, διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη διδασκαλία της ανοικτότητας και της αποδοχής των άλλων και το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να ευαισθητοποιήσει την ισότητα στην αξιοπρέπεια, τα θεμελιώδη δικαιώματα όλων των ανθρώπων και την ανάγκη όλων των γυναικών να έχουν πρόσβαση στην πλήρη άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Οι κυβερνητικές υπηρεσίες, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και όλοι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι σε εγρήγορση για να αποφεύγουν την αναπαραγωγή στερεότυπων ανθρώπων λόγω φυλής και φύλου και πρέπει να ενωθούν με την υπόλοιπη κοινωνία για την προάσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, την οποία μόνο μια συλλογική δράση όλων των τομέων της κοινωνίας μπορεί να προστατεύσει και να προωθήσει. Δεν αρκεί να αναγνωρίσουμε την ισότητα: πρέπει να δημιουργηθεί μέσα σε μια κοινωνία ισότητας σε αξιοπρέπεια και δικαιώματα.

Τέλος, κύριε Πρόεδρε,

Η Αγία Έδρα επιβεβαιώνει την έντονη καταδίκη όλων των μορφών φυλετικών διακρίσεων εις βάρος όλων των προσώπων και ιδιαίτερα κατά των γυναικών, των οποίων η ενεργός παρουσία στην κοινωνία παρέχει αναντικατάστατη αξία στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή. Ο πάπας Φραγκίσκος μας θυμίζει ότι «το πρόβλημα της μισαλλοδοξίας πρέπει να αντιμετωπίζεται σε όλες τις μορφές του: όπου οποιαδήποτε μειονότητα διώκεται και περιθωριοποιείται λόγω των θρησκευτικών πεποιθήσεων ή της εθνικής ταυτότητάς της, απειλείται η ευημερία της κοινωνίας στο σύνολό της και ο καθένας από εμάς πρέπει να νιώθει ότι τον επηρεάζει».

Επομένως, για να ξεπεραστεί η ηθική πτώχευση της προκατάληψης, είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί μια πραγματική αλληλεγγύη σε κοινωνικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, που βασίζεται στην αναγνώριση του ότι όλοι έχουν ίση ανθρώπινη αξία.

Greek Armenian English Filipino French Italian Ukrainian