Άσυλο: COMECE, «η διεθνής προστασία είναι συγκεκριμένο εργαλείο αλληλεγγύης προς όσους υφίστανται διώξεις ή βία στη χώρα τους»

(Βρυξέλλες) Υπάρχουν «νομικές υποχρεώσεις» που πρέπει να γίνονται σεβαστές σε όσους αναζητούν διεθνή προστασία σε μια χώρα. Αυτό αναφέρει η Επιτροπή των Συνόδων των Καθολικών Ιεραρχιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COMECE), απαντώντας στην πρόσφατη δημοσίευση της «Έκθεσης για το Άσυλο 2019» από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO).

Από την έκθεση προκύπτει ότι το 2018 υποβλήθηκαν 664.480 αιτήσεις στην ΕΕ28, δηλαδή 10% λιγότερες από το 2017. Το ένα τρίτο των αιτήσεων αφορούσε ανηλίκους. Τα τρία τέταρτα των αιτήσεων υποβλήθηκαν στη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία. Οι πρώτες χώρες λήψης αιτήσεων κατά κεφαλή ήταν η Κύπρος, η Ελλάδα, η Μάλτα, το Λιχτενστάιν και το Λουξεμβούργο. Το 39% των αιτήσεων που υποβλήθηκαν έγιναν δεκτές (7% λιγότερες σε σύγκριση με το 2017). «Η διεθνής προστασία είναι ένα συγκεκριμένο εργαλείο αλληλεγγύης προς τους ανθρώπους που υφίστανται διώξεις ή βία στη χώρα τους», υπενθυμίζει η COMECE, ενθαρρύνοντας τα κράτη μέλη της ΕΕ να βάλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια στο επίκεντρο της πολιτικής για το άσυλο και των δικαστικών/διοικητικών αποφάσεών τους.

Zenit en

Feed not found.
Greek Armenian English Filipino French Italian Ukrainian