Ένα δώρο για όλη την ανθρωπότητα

Ένα δώρο για όλη την ανθρωπότητα

Δήλωση της επιτροπής Δικαιοσύνη και Ειρήνη Ευρώπης με την ευκαιρία της 70ής επετείου της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

 

Πριν από 70 χρόνια, στις 10 Δεκεμβρίου 1948 στο Παρίσι, τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών υπέγραψαν την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα προϋπήρχαν αυτής της ημερομηνίας και μόνο μερικές δεκαετίες αργότερα το κίνημα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τα εισήγαγε στην ευρύτερη πολιτική συζήτηση. Ωστόσο, το 1948 τα Ανθρώπινα Δικαιώματα κηρύχθηκαν καθολικά και, ως εκ τούτου, έγιναν δώρο για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Γι' αυτόν τον λόγο αρμόζει να εορταστεί η 70ή επέτειος και με αυτή τη δήλωση η Διάσκεψη των Ευρωπαϊκών Επιτροπών Δικαιοσύνης και Ειρήνης (Δικαιοσύνη και Ειρήνη Ευρώπης) επιθυμεί να ανανεώσει τη δέσμευσή της για την προώθηση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του αδιαίρετου χαρακτήρα τους και της καθολικότητάς τους, ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο της αμφισβήτησής τους.

Εορτάζοντας την 70ή επέτειο της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι, πάνω απ' όλα,  ανανέωση της προσωπικής μας δέσμευσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Περιλαμβάνει όχι μόνο την υπεράσπιση των δικών μας δικαιωμάτων αλλά και των δικαιωμάτων του άλλου. Η δέσμευσή μας δημιουργεί προσωπικές ηθικές υποχρεώσεις. Η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί απαραίτητη ανθρώπινη στάση για όλους μας.

Εορτάζοντας την 70ή επέτειο σημαίνει επίσης να υπενθυμίσουμε ότι η αναγνώριση της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποτελεί υποχρέωση των δημόσιων αρχών σε όλα τα επίπεδα. Ως Δικαιοσύνη και Ειρήνη, καλλιεργούμε ιδιαίτερα τις αξίες που εκφράζει το Συμβούλιο της Ευρώπης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Εορτάζοντας την 70ή επέτειο είναι μια ευκαιρία να επιβεβαιωθεί η ισότιμη σημασία των κοινωνικών δικαιωμάτων και των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Η αλληλεξάρτηση και το αδιαίρετο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως διακηρύχθηκαν ιδιαίτερα στη Διάσκεψη της Βιέννης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (1993), είναι θεμελιώδεις και στην Κοινωνική Διδασκαλία της Εκκλησίας. Το να ξεπεραστούν οι νέες κοινωνικές διαιρέσεις και διχόνοιες στις κοινωνίες μας και η λαϊκιστική πολιτική που αναπτύσσεται εν μέρει επ' αυτών είναι ιδιαίτερα σημαντικό σήμερα.

Η γιορτή της 70ής επετείου μας εμπνέει να ανανεώσουμε εκ νέου την έκκλησή μας για ένα νομικά δεσμευτικό κείμενο σε επίπεδο των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο θα ρυθμίζει στο διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τις δραστηριότητες των διεθνών εταιρειών και άλλων επιχειρήσεων. Πράγματι, οι πολυεθνικές εταιρείες έχουν αποκτήσει τα τελευταία χρόνια σημαντική οικονομική και πολιτική εξουσία, πράγμα που συνεπάγεται αυξημένη ευθύνη από την πλευρά τους για τον πλήρη σεβασμό του συνόλου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις δραστηριότητές τους.

Η γιορτή της 70ής επετείου μας προειδοποιεί επίσης για νέες μορφές παραβιάσεων της αξιοπρέπειας του ανθρώπου στον ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο μας. Μαζί με τον Πάπα Φραγκίσκο και σύμφωνα με την εγκύκλιο επιστολή του «Δοξασμένος Να' Σαι» (Laudato Si), ζητούμε την πλήρη αναγνώριση ενός καθολικού δικαιώματος στο νερό και τις εγκαταστάσεις υγιεινής. Το νερό είναι η πηγή όλων των μορφών ζωής και η στέρηση της πρόσβασης σε καθαρό νερό αποτελεί άρνηση του δικαιώματος στη ζωή. Άλλα περιβαλλοντικά ανθρώπινα δικαιώματα θα μπορούσαν να διατυπωθούν στο μέλλον με τον ίδιο τρόπο που τα κοινωνικά ανθρώπινα δικαιώματα έχουν αναπτυχθεί ξεκινώντας από την ίδια την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία ήδη αναγνώρισε το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση, το δικαίωμα στην εργασία, το δικαίωμα ανάπαυσης και αναψυχής καθώς και το κατάλληλο επίπεδο διαβίωσης καθώς και το δικαίωμα στην εκπαίδευση.

Επομένως, η γιορτή της 70ής επετείου αποτελεί ταυτόχρονα μια ανανέωση της δέσμευσής μας για κοινωνική ισότητα, οικονομικά προσιτή στέγαση, απασχόληση, υγιεινή ζωή και φιλοξενία για όσους βρίσκονται σε υπαρξιακή ανάγκη. Εμπνέει τη δέσμευσή μας για ελευθερία έκφρασης και θρησκευτική ελευθερία, για τη δημοκρατία και το κοινό καλό. Μας ζητά να ενισχύσουμε τον αγώνα μας κατά της ξενοφοβίας, της μισαλλοδοξίας και των επιδεινούμενων μορφών εθνικισμού.

Ο εορτασμός της 70ής επετείου καλεί ακόμα να αναγνωρίσουμε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα χρειάζονται ισχυρά ηθικά θεμέλια τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η συγκεκριμένη πρακτική του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας εκ μέρους μεμονωμένων ατόμων, της κοινωνίας των πολιτών, των Εκκλησιών και άλλων θεσμών αποτελεί προϋπόθεση για τις νομικές διατάξεις που υποστηρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η ίδια η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων παραμένει ένα δώρο πυξίδα για όλη την ανθρωπότητα.

 

Παρίσι, 7 Δεκεμβρίου 2018

Η Εκτελεστική Επιτροπή Δικαιοσύνης και Ειρήνης Ευρώπης

απόδοση στα ελληνικά cen.gr

Zenit en

Feed not found.
Greek Armenian English Filipino French Italian Ukrainian