ΚΑΡΙΤΑΣ

Ειδήσεις από τις Φιλανθρωπικές Οργανώσεις της Κάριτας

Η Κάριτας Ευρώπης καλεί την Ε.Ε. να διασφαλίσει, αποτελεσματικά, το δικαίωμα οικογενειακής ζωής για όλους τους πρόσφυγες

  • Κατηγορία: ΚΑΡΙΤΑΣ

 

ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ, ΜΚΟ

 

Ανακοίνωση με αφορμή τη

Διεθνή Ημέρα Προσφύγων - 20 Ιουνίου 2013

 

Η Κάριτας Ευρώπης καλεί την Ε.Ε. να διασφαλίσει, αποτελεσματικά, το δικαίωμα οικογενειακής ζωής για όλους τους πρόσφυγες.


 

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Προσφύγων, η Κάριτας Ευρώπης καλεί την Ε.Ε. και τα κράτη μέλη της να διασφαλίσουν, πλήρως, σε όλους τους πρόσφυγες, τη δυνατότητα επανασύνδεσης με τις οικογένειές τους.

Για την Κάριτας Ευρώπης το δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή είναι ένας από τους πυλώνες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η δυνατότητα επανασύνδεσης των οικογενειών είναι βασικό στοιχείο, για τη διασφάλιση της προστασίας και της ενσωμάτωσης των προσφύγων. Για να βελτιωθεί η δυνατότητα επανασύνδεσης των οικογενειών των προσφύγων, η Κάριτας Ευρώπης κάνει έκκληση για καλύτερη εφαρμογή των νόμων της Ε.Ε. Ο σκοπός αυτών των κανόνων είναι να βοηθήσουν τις οικογένειες να απολαμβάνουν την οικογενειακή ζωή σε μία χώρα, αλλά μερικά κράτη μέλη της Ε.Ε. έχουν επανειλημμένα αποτύχει να τους εφαρμόσουν σωστά.

Περισσότερα...

Η Κάριτας Ευρώπης καλεί την Ε.Ε. και τα Κράτη Μέλη να θέσουν ως προτεραιότητα την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας

  • Κατηγορία: ΚΑΡΙΤΑΣ

ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ, ΜΚΟ

 

 

Δελτίο Τύπου

Την 1η Ιουνίου 2013, Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού, η Κάριτας Ευρώπης δημοσίευσε την ακόλουθη δήλωση:

 

 

 

Δήλωση της Κάριτας Ευρώπης με την ευκαιρία

της Παγκόσμιας Ημέρας του Παιδιού – 1 Ιουνίου 2013


"25 εκατομμύρια παιδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση κινδυνεύουν από τη φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό"

 

Η Κάριτας Ευρώπης καλεί την Ε.Ε. και τα Κράτη Μέλη να θέσουν ως προτεραιότητα την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας.

 

Περισσότερα...

Οι Διευθυντές των Κάριτας καλούν την Ευρωπαϊκή Ένωση να καταπολεμήσει τη φτώχεια, με μια σαφή ατζέντα για Μετά το 2015

  • Κατηγορία: ΚΑΡΙΤΑΣ

 

ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ, ΜΚΟ

 

 

Δελτίο Τύπου

ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Βρυξέλλες 27 Μαΐου 2013

 

Οι Διευθυντές των Κάριτας καλούν την Ευρωπαϊκή Ένωση να καταπολεμήσει τη φτώχεια, με μια σαφή ατζέντα για Μετά το 2015.

 

Περισσότερα...

Κάριτας Ελλάς: Προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Εξωτερικών για τη μείωση της ακραίας φτώχειας και της πείνας

  • Κατηγορία: ΚΑΡΙΤΑΣ

ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ, ΜΚΟ

 

Οι Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας (Α.Σ.Χ.) του ΟΗΕ θα λήξουν το 2015. Η διεθνής διαδικασία ορισμού ενός νέου διεθνούς πλαισίου/ νέων Α.Σ.Χ. έχει ήδη αρχίσει. Το 2013 είναι μια πολύ σημαντική χρονιά για τη διαδικασία αυτή και η οργάνωση Κάριτας, βάσει των στόχων που προβλέπονται από το καταστατικό της, έχει λόγο για το πώς ο κόσμος θα δείξει την αλληλεγγύη του στους φτωχότερους μετά το 2015. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να επιδείξει μια ακόμα μεγαλύτερη δέσμευση για τη μείωση της ακραίας φτώχειας και της πείνας.

 

Περισσότερα...
Greek Armenian English Filipino French Italian Ukrainian