ΚΑΡΙΤΑΣ

Ειδήσεις από τις Φιλανθρωπικές Οργανώσεις της Κάριτας

Κάριτας Ελλάς: Προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Εξωτερικών για τη μείωση της ακραίας φτώχειας και της πείνας

  • Κατηγορία: ΚΑΡΙΤΑΣ

ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ, ΜΚΟ

 

Οι Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας (Α.Σ.Χ.) του ΟΗΕ θα λήξουν το 2015. Η διεθνής διαδικασία ορισμού ενός νέου διεθνούς πλαισίου/ νέων Α.Σ.Χ. έχει ήδη αρχίσει. Το 2013 είναι μια πολύ σημαντική χρονιά για τη διαδικασία αυτή και η οργάνωση Κάριτας, βάσει των στόχων που προβλέπονται από το καταστατικό της, έχει λόγο για το πώς ο κόσμος θα δείξει την αλληλεγγύη του στους φτωχότερους μετά το 2015. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να επιδείξει μια ακόμα μεγαλύτερη δέσμευση για τη μείωση της ακραίας φτώχειας και της πείνας.

 

Περισσότερα...

Δήλωση της Κάριτας Ευρώπα (Caritas Europa) με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

  • Κατηγορία: ΚΑΡΙΤΑΣ
 

ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ

         ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ, ΜΚΟ


Δήλωση της Κάριτας Ευρώπα (Caritas Europa)

με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

 

H ΕΕ κοιτάζει πραγματικά κάθε άνθρωπο ως ίσο

ως προς την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα;


Οι Ευρωπαίοι ηγέτες περιγράφουν την Ευρωπαϊκή Ένωση ως Υπέρμαχο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ωστόσο οι πολιτικές της Ε.Ε. δεν εμποδίζουν επαρκώς τα δεινά για χιλιάδες ανθρώπους στην Ευρώπη και έξω από αυτήν, οι οποίοι στερούνται εντελώς της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων τους.

 

Περισσότερα...

Κάριτας Ευρώπης (ΚΕ) έγγραφο θέσης για τα δικαιώματα των μεταναστών σε αντικανονική κατάσταση

  • Κατηγορία: ΚΑΡΙΤΑΣ


ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
                                                                                                          Έγγραφο θέσης/ No 9

WGAM

 

 

 

 

 

 

 

Βασικά δικαιώματα ισχύουν για μετανάστες

σε αντικανονική κατάσταση

 

Κάριτας Ευρώπης (ΚΕ) έγγραφο θέσης

για τα δικαιώματα των μεταναστών σε αντικανονική κατάσταση

Περισσότερα...

Κάριτας Ελλάς : Φιλανθρωπία και Καθολική ταυτότητα

  • Κατηγορία: ΚΑΡΙΤΑΣ

 

ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ

         ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ, ΜΚΟ

 

Δελτίο Τύπου

 

Ο Πρόεδρος της ΚΑΡΙΤΑΣ σχετικά με τη φιλανθρωπία και

την Καθολική ταυτότητα

Περισσότερα...

Δέκα οργανώσεις της Κάριτας ενώνουν τις δυνάμεις τους

  • Κατηγορία: ΚΑΡΙΤΑΣ
ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ   Τομέας ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Δέκα οργανώσεις της Κάριτας ενώνουν τις δυνάμεις τους

για να ενισχύσουν την ανταπόκρισή τους

σε καταστάσεις  έκτακτης ανάγκης

Κωνσταντινούπολη, 22-24 Οκτωβρίου 2012


 

Οι εθνικοί συντονιστές για την αντιμετώπιση   εκτάκτων αναγκών  των  Κάριτας από την Αλβανία, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, το Κόσοβο, το Μαυροβούνιο, τη Ρουμανία, τη Σερβία, τη Σλοβακία και την Τουρκία, συναντήθηκαν για  μία διήμερη εκπαίδευση, από τις 22 - 24 Οκτωβρίου 2012 στην Κωνσταντινούπολη, φιλοξενούμενοι της Κάριτας Τουρκίας.

 

Περισσότερα...
Greek Armenian English Filipino French Italian Ukrainian