Επίσκεψη στελεχών της Κάριτας Ισπανίας στην Κάριτας Αθήνας

Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του Τομέα Προσφυγικού Έργου της Κάριτας Αθήνας, στην οδό Καποδιστρίου 52, πραγματοποίησε ομάδα στελεχών της Κάριτας Ισπανίας.

Η αντιπροσωπεία, που αποτελείτο από τον εκπρόσωπο της Ιεράς Συνόδου της Ισπανίας π. Vicente Martin, τον  υπεύθυνο Προγραμμάτων της Οργάνωσης για την Ινδονησία και τη Λατινική Αμερική κ. Carluccio Giannini και την υπεύθυνη Προγραμμάτων για την Ευρώπη κα Carmen Gómez de Barreda, συναντήθηκε με τον Αντιπρόεδρο & Διευθυντή της Κάριτας Αθήνας π. Ιωάννη Πάτση και στη συνέχεια ξεναγήθηκε στους χώρους της τραπεζαρίας, της διανομής ρουχισμού και τροφίμων, καθώς και στα μπάνια.

Σκοπός της επίσκεψης ήταν η ενδυνάμωση της ήδη υπάρχουσας συνεργασίας μεταξύ των τριών μεσογειακών Οργανώσεων της Νοτίου Ευρώπης (Ελλάδας - Ιταλίας - Ισπανίας), η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, αλλά και η προώθηση της ιδέας ανάπτυξης του επονομαζόμενου «Τουρισμού Αλληλεγγύης». Ενός προγράμματος που εφαρμόζεται ήδη σε πολλές χώρες του εξωτερικού, εδώ και αρκετά χρόνια, με τη φροντίδα τοπικών Caritas και βασίζεται στην καλλιέργεια του πνεύματος εθελοντισμού, του σεβασμού στο περιβάλλον και τη φύση, αλλά και στη γνωριμία των ταξιδιωτών με τον πολιτισμό και τις κοινωνικές συνθήκες του κάθε τόπου που επισκέπτονται.

Greek Armenian English Filipino French Italian Ukrainian