Κάριτας Ευρώπης: «Τερματίστε τη φτώχεια των νέων»

«Αξιοποιήστε την ευκαιρία και χρησιμοποιήστε  τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα των Κοινωνικών Δικαιωμάτων για να τερματίσετε τη φτώχεια των νέων»

 

Η Κάριτας Ευρώπης απηύθυνε ηχηρή έκκληση υπέρ του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σήμερα, Πέμπτη 16 Νοεμβρίου, στη συνέντευξη Τύπου στην οποία παρουσίασε τα αποτελέσματα της έρευνας για την φτώχεια των νέων, η οποία διενεργήθηκε από 17 εθνικές οργανώσεις Κάριτας στην Ευρώπη.

Στη συνέντευξη Τύπου συμμετείχαν επίσης ο κ. Allan Larsson, Ειδικός Σύμβουλος για τον Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η κ. Heather Roy, Γενική Γραμματέα της Ευρωδιακονίας (Eurodiaconia), ο Επίσκοπος Per Eckerdal της Σουηδικής Λουθηρανικής Εκκλησίας και ο Jorge Nuño Mayer, Γενικός Γραμματέας της Caritas Europa.

Μεταξύ άλλων, η έρευνα αποκαλύπτει την ανάδειξη ενός νέου φαινομένου της φτώχειας των νέων, το οποίο η Κάριτας Ευρώπης αποκαλεί SINKIES (από τα αρχικά των λέξεων Single Income No Kids - Ένα εισόδημα, χωρίς παιδιά). Ο όρος αυτός αναφέρεται σε νεαρά ζευγάρια χωρίς παιδιά, που είναι φτωχοί, αν και εργαζόμενοι και οι δύο, και οι οποίοι, όταν προσθέτουν τους μισθούς τους, με δυσκολία είναι ίσοι με ένα ατομικό αξιοπρεπές εισόδημα.

«Η εμφάνιση των SINKIES είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό σημάδι το οποίο όσοι διαμορφώνουν την πολιτική οφείλουν να το λάβουν πολύ σοβαρά. Αυτή θα είναι η πρώτη γενιά, εδώ και δεκαετίες, η οποία κινδυνεύει να καταλήξει χειρότερα από την προηγούμενη, κάτι που θα έχει βαθιές συνέπειες για την κοινωνική συνοχή, τα κοινωνικά μοντέλα όπως επίσης και τα συστήματα κοινωνικής προστασίας. Βρισκόμαστε μπροστά στον κίνδυνο μιας κοινωνίας που βυθίζεται αν δεν αναληφθεί δράση τώρα» είπε ο Jorge Nuno Mayer, Γενικός Γραμματέας της Caritas Europa.

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι:

 • Για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες, οι νεότερες γενιές φαίνεται να έχουν λιγότερες ευκαιρίες και να είναι χειρότερα από τους γονείς τους καθώς οι δουλειές είναι πιο σπάνιες, οι μισθοί χαμηλότεροι και οι εργασιακές συνθήκες πιο δυσμενείς.
 • Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες έχουν υπαναχωρήσει από τη δέσμευσή τους ως προς την κοινωνική συνοχή και αγνοούν τις νεότερες γενιές.
 • Οι νέοι άνθρωποι συχνά υφίστανται διακρίσεις και βιώνουν δυσκολίες ως προς την πρόσβαση στα βασικά τους δικαιώματα, όπως είναι το δικαίωμα στη στέγαση και το δικαίωμα στην πρόσβαση σε ποιοτική απασχόληση.
 • Η παρατεταμένη οικονομική κρίση και οι επακόλουθες μεταβολές που προκάλεσε στην αγορά εργασίας έπληξαν σκληρότερα τους νέους π.χ. όσον αφορά τις συμβάσεις εργασίας, τους μισθούς, τις συνθήκες εργασίας και την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία.
 • Οι νέοι που είναι μονογονεϊκές οικογένειες, και ιδιαίτερα οι νέες μητέρες που είναι μόνες τους, έχουν αναγνωριστεί από την έρευνα ως η ομάδα η πιο ευάλωτη και εκτεθειμένη στη φτώχεια και τον αποκλεισμό.
 • Οι στρατιές των νέων ανθρώπων που δεν έχουν Δουλειά, Εκπαίδευση ή Κατάρτιση συναντάται τώρα με ένα νέο φαινόμενο που η Κάριτας Ευρώπης αποκαλεί SINKIES: Single Income, No Kids, δηλαδή Ένα Εισόδημα, Χωρίς Παιδιά. Σε αντίθεση με τους DINKIES, έναν όρο που χρησιμοποιήθηκε τη δεκαετία του ’80 για να περιγράψει τα ζευγάρια που εργάζονταν και οι δύο, και συνεπώς είχαν διπλό εισόδημα, αλλά επέλεγαν να μην κάνουν παιδιά, οι SINKIES ίσως να εύχονταν να έχουν παιδιά αλλά απλώς δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε μια τέτοια προοπτική.

 

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, η Κάριτας Ευρώπης πρότεινε την ακόλουθη δέσμη συστάσεων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και προς τα κράτη μέλη της.

Συστάσεις από την Κάριτας Ευρώπης στην ΕΕ

Ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης και συντονισμένης στρατηγικής για την πρόληψη και την καταπολέμηση της φτώχειας των νέων, η οποία είναι:

Α. Με βάση τις αρχές που ενσωματώνονται στον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων

Β. Με συνάφεια με τη στρατηγική για την καταπολέμηση της παιδικής και οικογενειακής φτώχειας που διατυπώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη Σύστασή της το 2013 για επένδυση στα Παιδιά

Γ. Με επαρκή χρηματοδότηση για την υποστήριξη εθνικών στρατηγικών για την νεολαία:

 1. Για να συνεχιστεί το πρόγραμμα «Εγγύηση για τη Νεολαία»
 2. Για να διατηρηθεί, τουλάχιστον, το ίδιο ποσό από τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και διάθεση του 50% αυτού για την καταπολέμηση της φτώχειας
 3. Να χρησιμοποιηθεί η ρήτρα ευελιξίας του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης ώστε να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να εξαιρούν τις προτεραιότητες και τις σαφώς καθορισμένες κοινωνικές επενδύσεις.

Συστάσεις από την Κάριτας Ευρώπης για τα κράτη – μέλη

Να σχεδιάσουν ή να επικαιροποιήσουν την εθνική τους στρατηγική για να αποτρέψουν και να καταπολεμήσουν την φτώχεια των νέων, στην οποία να περιλαμβάνονται δράσεις όπως είναι:

Α. Πρόσβαση σε στέγαση: Εξασφάλιση πρόσβασης σε ποιοτική, κατάλληλη και οικονομικά προσιτή στέγαση, για παράδειγμα, επενδύοντας σε κοινωνική στέγη, επιδοτήσεις ενοικίου και ειδικά φορολογικά πλεονεκτήματα

Β. Εισόδημα: Εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την κατοχύρωση ενός ελάχιστου επιπέδου εισοδήματος που να επαρκεί για την εξασφάλιση των απαραίτητων μέσων επιβίωσης και για μια ζωή με αξιοπρέπεια, για παράδειγμα εφαρμόζοντας ρεαλιστικούς προϋπολογισμούς αναφοράς που χρησιμοποιούν εθνικά / περιφερειακά βασικά κριτήρια αναφοράς για το καλάθι.

Γ. Στήριξη στην οικογένεια: Υποστήριξη προς ευάλωτες οικογένειες νέων, όπως είναι οι μονογονεϊκές οικογένειες, ιδιαίτερα διασφαλίζοντάς τους πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές και ποιοτικές υπηρεσίες φροντίδας παιδιών και εκπαίδευσης και διά του συνδυασμού των προσδοκιών για επαγγελματική σταδιοδρομία με την οικογενειακή ζωή. Να περιλαμβάνεται  ο χρόνος που αφιερώνεται στην παροχή περίθαλψης στον υπολογισμό συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων.

Δ. Επιβεβαίωση της δέσμευσής τους στις αρχές που κατοχυρώνονται στον Ευρωπαϊκό Πυλώνα των Κοινωνικών Δικαιωμάτων επικυρώνοντας και εφαρμόζοντας τον Αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη όπως και το Κοινωνικό Σύνταγμα της Ευρώπης και αποδεχόμενα τον Μηχανισμό Συλλογικών Καταγγελιών.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε:

Peter Verhaeghe
Social Policy and Advocacy Officer

Tel: +32 (0)2 235 03 96

Mob: +32 (0)478 58 54 33
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Alain Rodríguez
Communication Officer

Tel: +32 (0)2 235 26 54
Mob: +32 (0)478 58 54 38
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Σημειώσεις για τους συντάκτες:

 • Τα ευρήματα της έρευνας έχουν συμπυκνωθεί σε 17 εθνικές εκθέσεις που είναι διαθέσιμες εδώ: http://www.caritas.eu/publications.
 • Η ευρωπαϊκή έκθεση, η οποία βασίζεται στις 17 εθνικές εκθέσεις, θα είναι διαθέσιμη τον Φεβρουάριο του 2018.
 • Μια εκτενέστερη ενημέρωση που συγκεντρώνει τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν στη συνέντευξη Τύπου είναι διαθέσιμη εδώ: http://www.caritas.eu/sites/default/files/press_summary_-_losing_a_generation_-_europe_must_invest_in_youth.pdf.
 • Η συνέντευξη Τύπου συνδιοργανώθηκε από την Κάριτας Ευρώπης, την Κάριτας Σουηδίας και την Σουηδική Λουθηρανική Εκκλησία.

 

Η Κάριτας Ευρώπης είναι ένα δίκτυο 49 οργανώσεων μελών σε 46 ευρωπαϊκές χώρες και μία από τις 7 περιοχές της Διεθνούς Κάριτας. Τα μέλη μας βοηθούν και παρέχουν υπηρεσίες σε εκατομμύρια ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Η Κάριτας Ευρώπης αποσκοπεί στην απομάκρυνση των ανθρώπων από τη φτώχεια με την ενδυνάμωσή τους, επηρεάζοντας τις άδικες δομές και τις άδικες πολιτικές που κρατούν τους ανθρώπους παγιδευμένους σε θέσεις αδυναμίας.

 

Πηγή: caritas.gr

 

 

 

 

Greek Armenian English Filipino French Italian Ukrainian