Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστών: Η αλληλεγγύη είναι η απάντηση

 
 
Βρυξέλλες, Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2015
 
Δήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστών
 
 
Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστών: Η αλληλεγγύη είναι η απάντηση
 
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστών, η Caritas Europa θα ήθελε να υπενθυμίσει στις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι η αλληλεγγύη θα έπρεπε να είναι η απάντηση των ηγετών μας με σκοπό τη δημιουργία πιο φιλόξενων κοινωνιών.
 
«Είμαι Κούρδος. Η στρατιωτική ηγεσία της Συρίας δεν εμπιστεύεται τους Κούρδους, οπότε εμείς παραμένουμε πάντα στην πρώτη γραμμή. Και εάν με αιχμαλώτιζε το ISIS, θα με εκτελούσαν επιτόπου. Σε κάθε περίπτωση οι πιθανότητες επιβίωσής μου είναι ελάχιστες. Έπρεπε να φύγω», λέει ο Σιάρ, Σύριος που αναζήτησε άσυλο στην Ευρώπη.
 
Οι πρόσφυγες απειλούνται στις χώρες τους από τους ίδιους ανθρώπους, που διέπραξαν τις εγκληματικές ενέργειες στη Γαλλία, τον Λίβανο, το Καμερούν και την Τυνησία. Η Ευρώπη έχει καθήκον να παραμείνει ένα ασφαλές καταφύγιο για τους πρόσφυγες και να υποδέχεται κάθε άτομο που χρειάζεται προστασία, ανεξαρτήτως εθνικότητας και θρησκείας. Πρέπει να αντισταθούμε στην απομόνωση και στην ανοικοδόμηση του ευρωπαϊκού Φρουρίου.
 
«Θα έπρεπε να είμαστε όλοι πιο φιλόξενοι. Σήμερα, η δημιουργία φιλόξενων κοινωνιών και αλληλέγγυας δράσης, είναι ακόμα πιο σημαντικές στην καταπολέμηση της καχυποψίας και της προκατάληψης. Οι πολιτικοί μας πρέπει να είναι αρκετά θαρραλέοι και οραματιστές, ώστε να αντιμετωπίσουν  αντιμεταναστευτικές συμπεριφορές και να μην συγχέουν θύματα και θύτες», τονίζει ο  Jorge Nuño Mayer, Γενικός Γραμματέας της Caritas Europa.
 
Το θέμα της ασφάλειας στην Ευρώπη δε θα βελτιωθεί με το κλείσιμο των συνόρων—την απομόνωση και την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλα τα παραπάνω, η Caritas Europa ζητά:
 
Το άνοιγμα ασφαλών και νόμιμων διόδων εισόδου στην Ε.Ε
 
Τη δημιουργία μιας ανθρωπιστικής βίζας, η οποία θα είναι οικονομικά προσβάσιμη μέσω οποιασδήποτε πρεσβείας των χωρών προέλευσης
   και διέλευσης
 
Την άρση των προδιαγραφών για την έκδοση βίζας όταν δικαιολογείται από ανθρωπιστικούς λόγους
 
Τη διευκόλυνση της οικογενειακής επανένωσης για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες και άρα την προώθηση ενσωμάτωσής τους στις χώρες υποδοχής
 
 

 

Brussels, Thursday 17 December 2015

Statement ahead of the International Day of Migrants

 

International Day of Migrants: Solidarity is the answer

 

On the occasion of the International Day of Migrants, Caritas Europa reminds EU governments that solidarity should be our leaders’ answer to creating more welcoming and inclusive societies.

“I’m a Kurd. The Syrian military leadership doesn’t trust the Kurds, so we’re always on the frontline. And if I was captured by ISIS, I would be immediately executed. Either way my chances of survival were slim. I had to leave,” said Shiar, a Syrian man who sought refuge in Europe.

Refugees are threatened in their countries of origin by the very same people who perpetrated the terrorist attacks in France, Lebanon, Mali, Cameroon and Tunisia. Europe has a duty to remain a safe haven for refugees and to welcome every person in need of protection, regardless of nationality and religion. We must resist from isolating ourselves and building Fortress Europe.

“We all should be more welcoming. Today, creating welcoming societies and acting in solidarity is even more important to counter suspicions and prejudices. Our politicians must be courageous and visionary enough to challenge anti-migrant attitudes and to not fall into the trap of confounding victims and perpetrators”, reminds Jorge Nuño Mayer, Secretary General of Caritas Europa.

The security situation in Europe cannot be improved by closing our borders - by isolating ourselves from the rest of the world and violating migrants’ human rights. With these considerations in mind, Caritas Europa calls for:

·         Opening safe and legal channels of entry into the EU;

·         Introducing a humanitarian visa, which is affordable and easily accessible via any EU embassy in countries of origin and transit;

·         Lifting visa requirements when justified on humanitarian grounds;

·         Facilitating family reunification for refugees and migrants, hence fostering integration in receiving countries.

 

For more information, please contact:

 

Shannon Pfohman
Head of Unit - Advocacy and Policy
Tel: +32 (0)2 235 26 51
Mob: +32 (0)476 98 44 77

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Sonia Haapanen
Communication Officer
Tel: +32 (0)2 235 26 56
Mob: +32 (0)473 34 13 93
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Greek Armenian English Filipino French Italian Ukrainian