Logo

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΠΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ

Πλατεία Αγίου Πέτρου

Τετάρτη 15 Μαΐου 2013

 

Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές,

Σήμερα θα ήθελα να επικεντρώσουμε την προσοχή μας πάνω στην ενέργεια που το Άγιο Πνεύμα ασκεί για να οδηγεί την Εκκλησία και τον καθένα από μας στην Αλήθεια. Ο ίδιος ο Ιησούς λέει στους μαθητές του: «Το Πνεύμα το Άγιο «θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια» (Βλ. Ιω. 14,17. 15,26. 16,13).

Ζούμε σε μια εποχή κατά την οποία είμαστε μάλλον σκεπτικιστές απέναντι στην αλήθεια. Ο Βενέδικτος 16ος μίλησε πολλές φορές για σχετικισμό, για την τάση δηλαδή να θεωρούμε ότι δεν υπάρχει τίποτε το οριστικό, και να σκεπτόμαστε ότι η αλήθεια προκύπτει από την συναίνεση και από αυτό που εμείς θέλουμε. Γεννάται το ερώτημα: υπάρχει πραγματικά «η» αλήθεια; Τι είναι «η» αλήθεια; Μπορούμε να τη γνωρίσουμε; Μπορούμε να τη βρούμε; Εδώ μου έρχεται στο νου η ερώτηση του Ρωμαίου Διοικητή, Ποντίου Πιλάτου, όταν ο Ιησούς του αποκαλύπτει το βαθύ νόημα της αποστολής του: «Τι είναι η αλήθεια;» (Ιω. 18,37. 38). Ο Πιλάτος δεν μπορεί να καταλάβει ότι «η» Αλήθεια είναι ενώπιόν του, δεν μπορεί να δει στον Ιησού το πρόσωπο της αλήθειας, που είναι το πρόσωπο του Θεού. Και όμως, Ο Ιησούς είναι ακριβώς αυτό: η Αλήθεια , η οποία, στο πλήρωμα του χρόνου, «έγινε σάρκα» (Ιω. 1,1.14), ήρθε ανάμεσά μας ώστε εμείς να τη γνωρίσουμε. Την αλήθεια δεν την πιάνουμε όπως ένα πράγμα. Την αλήθεια τη συναντούμε. Η αλήθεια δεν είναι η κατοχή ενός πράγματος, είναι μια συνάντηση.

 

Αλλά ποιος μας κάνει να γνωρίζουμε ότι ο Ιησούς είναι «ο» Λόγος της Αλήθειας, ο μονογενής Υιός του Θεού Πατέρα; Ο Άγιος Παύλος διδάσκει ότι «κανείς δεν μπορεί να πει «ο Ιησούς είναι ο Κύριος, παρά μόνο με τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος» (βλ. Α΄Κορ. 12,3). Είναι ακριβώς το Άγιο Πνεύμα, το δώρο του Αναστημένου Χριστού, που μας κάνει να γνωρίσουμε την Αλήθεια. Ο Ιησούς τον ονομάζει «ο Παράκλητος», δηλαδή, «αυτός που μας έρχεται σε βοήθεια», που είναι στο πλευρό μας για να μας στηρίξει σε αυτή την πορεία της «γνωριμίας». Και κατά τον Τελευταίο Δείπνο, ο Ιησούς διαβεβαιώνει τους μαθητές ότι το Άγιο Πνεύμα θα διδάξει τα πάντα, και θα φέρει στη μνήμη τους όλα όσα τους έχει πει Εκείνος (βλ. Ιω. 14,26).

 

Ποια είναι λοιπόν η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας και στη ζωή της Εκκλησίας, για να μας οδηγήσει στην αλήθεια; Πριν απόλα το Πνεύμα το Άγιο υπενθυμίζει και χαράσσει στις καρδιές των πιστών τα λόγια του Ιησού, και ακριβώς διαμέσου αυτών των λόγων, ο νόμος του Θεού, - καθώς είχαν αναγγείλει οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης – χαράσσεται στις καρδιές μας, και γίνεται μέσα μας αρχή αξιολόγησης των επιλογών και οδηγού στις καθημερινές μας πράξεις, γίνεται αρχή ζωής. Εκπληρώνεται η μεγάλη προφητεία του Ιεζεκιήλ: « Θα σας εξαγνίσω από όλες τις ακαθαρσίες σας και από όλα τα είδωλά σας, θα σας δώσω καινούρια καρδιά και θα βάλω μέσα σας νέο πνεύμα…Θα βάλω μέσα σας το Πνεύμα μου και θα σας κάνω ν΄ακολουθείτε τους νόμους μου και να τηρείτε με προσοχή τις εντολές μου» (36,25-27). Πράγματι, από τα βάθη του εαυτού μας γεννιούνται οι πράξεις μας: η καρδιά μας είναι εκείνη που πρέπει να μεταστραφεί προς το Θεό, και το Πνεύμα το Άγιο μεταμορφώνει την καρδιά μας, αν ανοιγόμαστε σ΄Αυτό.

 

Το Άγιο Πνεύμα, κατόπιν, καθώς υπόσχεται ο Ιησούς, μας οδηγεί «σε όλη την αλήθεια» ()Ιω. 16,13). Μας οδηγεί όχι μόνο στη συνάντηση με τον Ιησού, που είναι η πληρότητα της Αλήθειας, αλλά μας οδηγεί και «μέσα» στην Αλήθεια, μας εισάγει δηλαδή σε μια ολοένα πιο βαθιά κοινωνία με τον Ιησού, χαρίζοντάς μας την κατανόηση των πραγμάτων του Θεού. Και στην κατανόηση αυτή, δεν μπορούμε να φθάσουμε, με τις δικές μας δυνάμεις. Αν ο Θεός δεν μας φωτίσει εσωτερικά, η χριστιανική μας υπόσταση θα είναι επιφανειακή. Η Παράδοση της Εκκλησίας βεβαιώνει ότι το Πνεύμα της αληθείας ενεργεί στις καρδιές μας δημιουργώντας μέσα μας το «αισθητήριo της πίστης» (sensus fidei) διαμέσου του οποίου, καθώς διαβεβαιώνει η Β΄ Σύνοδος στο Βατικανό, ο Λαός του Θεού, υπό την οδηγία της Διδάσκουσας Εκκλησίας, ασπάζεται αλάθευτα τη μεταδοθείσα πίστη, την εμβαθύνει με σωστή κρίση και την εφαρμόζει πιο πιστά στη ζωή του (Βλ. Δογματική Διάταξη, Φως των Εθνών, αρ. 12).

Ας προσπαθήσουμε να αναρωτηθούμε: είμαι ανοικτός στη δράση του Αγίου Πνεύματος; Το επικαλούμαι να με φωτίζει, να με κάνει πιο ευαίσθητο στα πράγματα του Θεού; Η προσευχή που οφείλουμε να κάνουμε καθημερινά είναι η εξής: «Πνεύμα Άγιο, κάνε ώστε η καρδιά μου να είναι ανοικτή στο Λόγο του Θεού, να είναι ανοικτή στο καλό, να είναι ανοικτή κάθε μέρα στην ομορφιά του Θεού». Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα προς όλους: Πόσοι από σας παρακαλούν κάθε μέρα το Άγιο Πνεύμα; Θα είναι λίγοι, αλλά εμείς οφείλουμε να ικανοποιήσουμε αυτή την επιθυμία του Ιησού και να επικαλούμαστε κάθε μέρα το Άγιο Πνεύμα, ώστε να μας ανοίγει την καρδιά προς τον Ιησού Χριστό.

 

Ας σκεφτούμε την αειπάρθενο Μαρία που «διατηρούσε όλα αυτά τα λόγια στην καρδιά της και τα σκεφτόταν συνεχώς» (Λκ. 2,19.51). Η υποδοχή των λόγων και των αληθειών της πίστης, ώστε να γίνουν ζωή, πραγματοποιείται και αυξάνεται υπό την επήρεια του Αγίου Πνεύματος. Υπό αυτή την έννοια, είναι ανάγκη να διδαχτούμε από την Παναγία, να αναβιώσουμε μέσα μας το δικό της «ναι», την ολοκληρωτική διαθεσιμότητά της να δεχτεί τον Υιό του Θεού στη ζωή της, που από εκείνη τη στιγμή μεταμορφώθηκε. Διαμέσου του Αγίου Πνεύματος, ο Πατέρας και ο Υιός κατοικούν μέσα μας: εμείς ζούμε εν Θεώ και από το Θεό. Αλλά διαπνέεται πράγματι η ζωή μας από το Θεό; Πόσα πράγματα θέτω πριν από το Θεό;

 

Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, χρειάζεται να αφήσουμε τον εαυτό μας να πλημμυρίσει από το φως της Αγίου Πνεύματος, ώστε να μας οδηγήσει στην Αλήθεια του Θεού, που είναι ο μοναδικός Κύριος της ζωής μας. Σε αυτό το Έτος της Πίστεως, ας αναρωτηθούμε: έχουμε κάνει, συγκεκριμένα, κάποιο βήμα για να γνωρίσουμε περισσότερο το Χριστό και τις αλήθειες της πίστης, διαβάζοντας και μελετώντας την Αγία Γραφή, την Κατήχηση, και προσερχόμενοι σταθερά στα άγια Μυστήρια; Αλλά ας αναρωτηθούμε ταυτόχρονα, ποια βήματα κάνουμε αυτή τη στιγμή, ώστε η πίστη να διαποτίζει και να κατευθύνει ολόκληρη τη ζωή μας. Δεν είμαστε χριστιανοί «για κάποιο χρονικό διάστημα», για κάποιες μόνο στιγμές, σε κάποιες περιστάσεις, σε κάποιες επιλογές. Δεν είναι δυνατό να είμαστε χριστιανοί με αυτό τον τρόπο, είμαστε χριστιανοί κάθε στιγμή.! Ολοκληρωτικά! Η αλήθεια του Χριστού, την οποία το Άγιο Πνεύμα μας διδάσκει και μας δωρίζει, αφορά για πάντα και ολοκληρωτικά την καθημερινή μας ζωή. Ας το επικαλούμαστε συχνότερα, ώστε να μας οδηγεί στο δρόμο των μαθητών του Χριστού. Ας το επικαλούμαστε όλες τις μέρες. Σας κάνω αυτή την πρόταση: να επικαλούμαστε κάθε μέρα το Άγιο Πνεύμα, ώστε Αυτό να μας φέρνει πιο κοντά στον Ιησού Χριστό. Αμήν

 

Μετάφραση Πέτρου Ανδριώτη

 

cen.gr 2016