Οι επίσκοποι όλου του κόσμου προτάσσουν τις αρχές τους στη διάσκεψη COP21 για το κλίμα.

Ιερά Σύνοδος Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδος

Συνοδική Επιτροπή “Δικαιοσύνη& Ειρήνη”

 
Οι πρόεδροι των Επισκοπικών διασκέψεων όλου του κόσμου εξέδωσαν πρόσφατα μία δυναμική έκκληση προς τους επικεφαλής των κρατών και τα διαπραγματευόμενα μέλη της συνάντησης COP21, που γίνεται τον Δεκέμβριο 2015 στο Παρίσι με σκοπό την επίτευξη μίας νέας κλιματικής συμφωνίας.  
Η έκκληση αυτή που τονίζει ακόμη περισσότερο τη σημασία της εγκυκλίου ‘’LaudatoSi’’ του Πάπα Φραγκίσκου, δίνει την ευκαιρία στους υπογράφοντες Επισκόπους να ενώσουν τη φωνή τους με αυτήν του Αγίου Πατέρα, για μία ξεχωριστή και επιτυχημένη συμφωνία.
 
Η έκκληση αυτή καλεί τα συμμετέχοντα μέρη να εργαστούν από κοινού για την επίτευξη μίας ωφέλιμης, δεσμευτικής και πραγματικά ριζοσπαστικής κλιματικής συμφωνίας που θα βάζει το κοινό όφελος υπεράνω των μεγάλων συμφερόντων και θα προστατεύει, χωρίς εξαιρέσεις, όλους τους κατοίκους της γης. Η συμφωνία θα πρέπει κατ’ αρχάς ν’ απαιτεί περιορισμούς στην αύξηση της θερμοκρασίας για ν’ αποφεύγονται καταστροφικές κλιματικές επιπτώσεις στις ευαίσθητες περιοχές του πλανήτη μας. Θα πρέπει ακόμη να ζητά τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό της εξάρτησης από ορυκτά καύσιμα αλλά και τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα καθώς και των υπολοίπων τοξικών αερίων.
 
Προτείνοντας την εφαρμογή συμφωνίας που να διέπεται από τις ακόλουθες 10 αρχές, η έκκληση συνδέει τις δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής με τις κοινωνικές αδικίες και υπεραμύνεται τον αποκλεισμό των φτωχών και των αδυνάτων από τις παγκόσμιες εξελίξεις. Όπως αναφέρει ο Πάπας Φραγκίσκος στο ‘’LaudatoSi’’, το κλίμα είναι ένα κοινό αγαθό που ανήκει και προορίζεται εξίσου για όλους και ο οποιοσδήποτε υποβιβασμός του θα πρέπει να μας κινητοποιεί να αλλάξουμε τις συνήθειες και τον τρόπο ζωής μας, αναπροσδιορίζοντας τις αρχές μας.  Η εκκλησία επίσης είναι μάρτυρας στο πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τις ευάλωτες κοινότητες και ανθρώπους και οι υπογράφοντες ως εκ τούτου ζητούν «η κοινωνική δικαιοσύνη να μπει σε πρώτο πλάνο».
 
 
Η πρόταση των 10 αρχών, επιτάσσει:
 
1. να διατηρηθεί όχι μόνο η  τεχνική αλλά και οι ηθική διάσταση της κλιματικής αλλαγής όπως αναπτύσσεται στο άρθρο 3 της συμφωνίας των Ηνωμένων εθνών UNFCCC.
 
2. να γίνει αποδεκτό ότι το κλίμα και η ατμόσφαιρα είναι παγκόσμια κοινά αγαθά που ανήκουν σε όλους και προορίζονται για όλους.
 
3. να υιοθετηθεί μία ωφέλιμη, ριζοσπαστική και δεσμευτική συμφωνία που είναι βασισμένη σ’ ένα κόσμο που οραματίζεται και αναγνωρίζει την ανάγκη να 
ζούμε σε αρμονία με τη φύση ενώ συγχρόνως εγγυάται τα ανθρώπινα δικαιώματα για όλους ανεξαιρέτως, συμπεριλαμβανομένων των ιθαγενών, των γυναικών, των εργατών και της νεολαίας.
 
4. να γίνουν προσπάθειες, για περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας και να τεθούν στόχοι για πλήρη απεξάρτηση, από τη χρήση άνθρακα, μέχρι τα μέσα του αιώνα μας, ώστε να προστατευθούν οι ευαίσθητες περιοχές του πλανήτη από τις καταστροφικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, όπως οι περιοχές των νησιών του Ειρηνικού και οι παράκτιες περιοχές. 
με φιλόδοξες δεσμεύσεις μειώσεων ρύπανσης και δράσεις από όλες τις χώρες που αναγνωρίζουν τον κοινό τους στόχο αλλά και τις διαφοροποιημένες τους υποχρεώσεις και αντίστοιχες δυνατότητες που βασίζονται σε αρχές ισότητας, ιστορικές ευθύνες και το δίκαιο για βιώσιμη ανάπτυξη.
με συνεχείς περιοδικούς ελέγχους των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει το κάθε συμβαλλόμενο μέρος. Για να είναι επιτυχείς αυτοί οι έλεγχοι πρέπει να βασίζονται στην επιστήμη, την ισότητα και να είναι υποχρεωτικοί. 
 
5.     να ξεκινήσουν προσπάθειες ώστε να υιοθετηθούν νέα μοντέλα ανάπτυξης και τρόπου ζωής συμβατά με το κλίμα που σέβονται τις εισοδηματικές ανισότητες και βγάζουν τους ανθρώπους από τη φτώχεια.Σημαντικό ρόλο εδώ θα πρέπει να έχει η απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και η εύκολη πρόσβαση όλων σε αξιόπιστες, οικονομικές και ασφαλείς ανανεώσιμες πηγές ενέργειας .
 
6.   να εξασφαλιστεί σε όλους, η πρόσβαση σε ‘’γη και ύδωρ’’ και να βελτιωθεί η ευελιξία τωνσυστημάτων διατροφής που δίνουν προτεραιότητα στον παράγοντα άνθρωπο, ενώ παραμερίζουν το κέρδος.
 
7.   να εξασφαλιστεί ότι οι προτεινόμενες λύσεις, προϋποθέτουν τη συμμετοχή των πλέον ευαίσθητων και οικονομικά αδυνάτων, σε όλα τα στάδια του προγραμματισμού και της υλοποίησης της διαδικασίας. 
 
8.   να αποσαφηνιστεί ότι η τωρινή συμφωνία θα προτείνει εναλλακτικές προτάσεις που θα αντιμετωπίζουν επαρκώς τις άμεσες ανάγκες των πλέον ευαίσθητων κοινωνιών .
 
9.   να εξασφαλιστεί ότι οι υπεύθυνοι των κλιματικών αλλαγών έχουν υποχρέωση να χρηματοδοτήσουν τις ευαίσθητες ομάδες που θίγονται  περισσότερο και να μοιραστούν μαζί τους όλες τις απαραίτητες εξελίξεις.
 
10. να δοθούν ξεκάθαρες οδηγίες στο τι θα χρειαστεί και πως θα πρέπει ν’ αντιμετωπίσουντα εμπλεκόμενα μέρη τις τεχνικές και οικονομικές τους υποχρεώσεις, διασφαλίζονταςσυγχρόνως ότι η χρηματοδότηση θα γίνεται σταδιακά και ανάλογα πάντα με την πρόοδοτων εκτελούμενων έργων. 
 
 
 
Αχαρνών 246, Αθήνα 112 53 Τηλ/Fax 210-8677039 
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Ι.Συνοδος Καθολικης Ιεραρχιας Ελλαδος

Συνοδικές Επιτροπές

Η Ευρώπη σε σημείο καμπής “Δικαιοσύνη κα…

Ιερά Σύνοδος Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδος Συνοδική Επιτροπή “Δικαιοσύνη & Ειρήνη”     Η Ευρώπη σε σημείο καμπής “Δικαιοσύνη και Eιρήνη ” Ευρώπης: Συντονισμένη δράση για το 2017             Η Προοπτική για μια ειρηνική κι ενωμένη Ευρώπη...

01-03-2017

Read more

Γραφείο Τύπου ΙΣΚΙΕ

Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Ιεράς …

  ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                    ...

22-02-2017

Read more

Ανακοινωθέντα

ΙΣΚΙΕ: Ανακοινωθέν των εργασιών της εαρι…

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ Από τις 19 έως και τις 27 του μηνός Μαΐου 2016 πραγματοποιήθηκαν στην Τήνο οι εργασίες της τακτικής εαρινής Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας της Ελλάδος, στην...

30-05-2016

Read more

Συνοδικές Επιτροπές

Συνοδική Επιτροπή Δικαιοσύνη και Ειρήνη:…

Ιερά Σύνοδος Καθολικής Ιεραρχίας ΕλλάδοςΣυνοδική Επιτροπή “Δικαιοσύνη & Ειρήνη  Αυξανόμενη Οικονομική Ανισότητα & Φορολόγηση Μία Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Πρόκληση   Παρουσίαση της Συντονισμένης Δράσης 2016, από την “Justice & Peace ” Europe Ευρώπη Βρυξέλλες, 10...

15-03-2016

Read more

Συνοδικές Επιτροπές

Αυξανόμενη οικονομική ανισότητα και Φορο…

Ιερά Σύνοδος Καθολικής Ιεραρχίας ΕλλάδοςΣυνοδική Επιτροπή “Δικαιοσύνη & Ειρήνη Αυξανόμενη οικονομική ανισότητα και Φορολόγηση Πρόκληση για την Ευρώπη και τον Κόσμο Συντονισμένες Δράσεις του 2016, για τις Επιτροπές“ Δικαιοσύνη & Ειρήνη ”...

15-03-2016

Read more

Ανακοινωθέντα

Ι.Σ.Κ.Ι.Ε. : Ανακοινωθέν των εργασιών τη…

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

04-03-2016

Read more

Ανακοινωθέντα

Ανακοινωθέν της Ι.Συνόδου Καθολικής Ιερα…

  ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ  ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ     ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

15-12-2015

Read more

Συνοδικές Επιτροπές

Οι επίσκοποι όλου του κόσμου προτάσσουν …

Ιερά Σύνοδος Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδος Συνοδική Επιτροπή “Δικαιοσύνη& Ειρήνη”   Οι πρόεδροι των Επισκοπικών διασκέψεων όλου του κόσμου εξέδωσαν πρόσφατα μία δυναμική έκκληση προς τους επικεφαλής των κρατών και τα διαπραγματευόμενα μέλη της...

14-12-2015

Read more

Ανακοινωθέντα

Ι.Σ.Κ.Ι.Ε. : Ανακοινωθέν των εργασιών τη…

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ   Από τις 10 έως και τις 14 Νοεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στην Ιερά Μονή των Καπουκίνων Πατέρων, στους Αγίους Αναργύρους Αττικής, η τακτική φθινοπωρινή Σύνοδος της...

15-11-2015

Read more

Ανακοινωθέντα

Ανακοινωθέν της Γραμματείας της Ιεράς Συ…

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ     ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

15-11-2015

Read more

Εγκύκλιοι

ΙΣΚΙΕ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΙΩΒΗΛΑΙ…

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αριθμ. Πρωτ. 4890/2015                                                ...

24-08-2015

Read more

Επιστολές

Η Ιερά Σύνοδος της Καθολικής Ιεραρχίας τ…

Επιστολή της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας της Ελλάδος προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Με αυτήν απευθύνει έκκληση στους εμπλεκομένους θεσμούς για...

09-07-2015

Read more

Ανακοινωθέντα

ΙΣΚΙΕ: Ανακοινωθέν των εργασιών της εαρι…

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ                                                 ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ Από τις 28 Απριλίου έως και την 1η Μαΐου 2015 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η τακτική εαρινή Σύνοδος της Καθολικής Ιεραρχίας της Ελλάδος στην Ιερά Μονή των Καπουκίνων...

01-05-2015

Read more

Συνοδικές Επιτροπές

Συνοδική Επιτροπή “Δικαιοσύνη & Ειρή…

Ιερά Σύνοδος Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδος Συνοδική Επιτροπή “Δικαιοσύνη & Ειρήνη”   Δικαιοσύνη και Ειρήνη Ευρώπη,  27 Μαρτίου 2015 / Βρυξέλλες     Προώθηση των Κοινωνικών Δικαιωμάτων – Μείωση των Κοινωνικών Ανισοτήτων   Η Εκτελεστική Επιτροπή της Διάσκεψης των...

24-04-2015

Read more

Ανακοινωθέντα

Από τις 28 Απριλίου έως την 1η Μαΐου θα …

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Από τις 28 Απριλίου έως την 1η Μαΐου 2015  θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα,  στην Ιερά Μονή των Καπουκίνων Πατέρων στους Αγίους Αναργύρους Αττικής, η τακτική εαρινή...

23-04-2015

Read more

Συνοδικές Επιτροπές

Ο εθνικισμός του αποκλεισμού. Συντονισμέ…

Ιερά Σύνοδος Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδος Συνοδική Επιτροπή «Δικαιοσύνη & Ειρήνη»   Ο ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ   Συντονισμένη Δράση εντός του 2015 για τον αυξανόμενο ρατσισμό και την ξενοφοβία στην Ευρώπη

09-03-2015

Read more

Συνοδικές Επιτροπές

Συνοδική Επιτροπή Δικαιοσύνη και Ειρήνη:…

Ιερά Σύνοδος Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδος Συνοδική Επιτροπή «Δικαιοσύνη & Ειρήνη»   Ο ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ     ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ : Συντονισμένη Δράση εντός του 2015 για τον αυξανόμενο ρατσισμό και την ξενοφοβία στην Ευρώπη

09-03-2015

Read more
Greek Armenian English Filipino French Italian Ukrainian