Δύο νέα βιβλία από τις εκδόσεις του Αποστολικού Βικαριάτου Θεσσαλονίκης

 


Εκδόσεις Αποστολικού Βικαριάτου
Θεσσαλονικης 

Σειρά Analecta Historica - 13


Ιωάννης Ασημάκης,


Γεγονότων επίσκεψη.
Μελετήματα ιστορίας

Θεσσαλονίκη 2020. 

284 σελ.

ISBN 978-618-84248-6-9   

Ενώ η βιβλιογραφία, τόσο ελληνική όσο και ξενόγλωσση, για πτυχές της ιστορικής παρουσίας της Καθολικής Εκκλησίας στον ελλαδικό χώρο έως τον 19ο αι. είναι πλουσιότατη, δεν συμβαίνει το ίδιο για τον 20ο αι.. Για τη σύγχρονη αυτή περίοδο είναι σαφώς περισσότερα τα ξενόγλωσσα δημοσιεύματα και μάλιστα από αρχειακές πηγές που δεν έχουν ερευνηθεί από Έλληνες μελετητές.

Η συλλογή των μελετημάτων που συγκεντρώθηκαν εδώ είναι κατά βάση σχετικά με τη σύγχρονη εκκλησιαστική ιστορία της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα. Στην πλειονότητά τους πρόκειται για μια επίσκεψη, με την ασφάλεια της χρονικής απόστασης, γεγονότων πολύπτυχων: εκκλησιαστικής, διπλωματικής, πολιτικής εμβέλειας.

Τα δυο περιοδικά που δημοσιεύθηκαν έχουν αναστείλει την κυκλοφορία τους και ως εξειδικευμένα είχαν περιορισμένη αναγνωσιμότητα. Αλλά και οι πηγές άντλησης στοιχείων σ’ αυτά τα μελετήματα, κατά βάση καθολικές, είτε είναι λιγότερο γνωστές και αναξιοποίητες από τους ερευνητές είτε δύσκολα προσβάσιμες λόγω σπάνιας διαφύλαξής τους.

Για τη διευκόλυνση λοιπόν των ενδιαφερομένων συμπεριλήφθηκαν σε ξεχωριστό τόμο της σειράς analecta historica. Πρόκειται για 9 δημοσιεύματα της περιόδου 2000-2017.

Εξάλλου, τα περισσότερα βιβλία της σειράς αυτής αφορούν τα νεότερα χρόνια, τα οποία ήταν, τόσο ως θέμα όσο και ως ιστορική περίοδο, χωρίς σοβαρή και συστηματικό ελληνικό βιβλιογραφικό αποτύπωμα.

Οι μελέτες για τις διπλωματικές σχέσεις Ελλάδος-Αγίας Έδρας, με κοινό πυρήνα ανάπτυξης του θέματος που επαναλαμβάνεται, προηγήθηκαν του βιβλίου του 2006, στο τελευταίο μέρος του οποίου ενσωματώθηκαν.  

---------------------

ΔΙΑΘΕΣΗ:

Αποστολικό Βικαριάτο Θεσσαλονίκης 

Τηλ. 2310-835780 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 


Εκδόσεις Αποστολικού Βικαριάτου
Θεσσαλονίκης 

Σειρά Analecta Historica - 12


Ιωάννης Ασημάκης,
 

Εισαγωγή στην Ιστορία της Καθολικής Αρχιεπισκοπής Ρόδου.

Θεσσαλονίκη 2020. 

462 σελ.

ISBN 978-618-84248- 5- 2  

Η σχεδόν παντελής έλλειψη μιας ολοκληρωμένης με­λέτης για την καθολική Εκκλησία στα Δωδεκάνησα, ως εκκλ. επαρχία, οδήγησε στη συγ­γραφή αυτής της εισαγωγής στην ιστορία της καθολικής αρχιεπισκοπής Ρόδου. Το βιβλίο προέκυψε από την μελέτη πρωτογενούς υλικού σε εκκλησιαστικά και κρατικά αρχεία, στην Ελλάδα και στην Ιταλία, και των πολλών δημοσιευμάτων, κυρίως για την ιπποτοκρατία και την ιταλοκρατία. Καθοριστική στην έρευνα του υλικού υπήρξε η δυνατότητα πρόσβασης σε πηγές που δεν είχαν μελετηθεί υπό το πρίσμα της καθολικής εκκλ. ιστορίας. Κοινή σταθερά σε όλες τις περιόδους είναι η αντίληψη που έχουν οι φραγκισκανοί και οι φραγκισκανές στα Δωδεκάνησα ότι το αποστολικό τους έργο είναι ιεραποστολικό. Αν το καθολικό ποίμνιο ήταν πάντοτε ισχνότατο, ο καθολικισμός γινόταν γνωστός μέσα από το εκπαιδευτικό και το φιλανθρωπικό τους έργο χωρίς διακρίσεις.

Αρνητικό σημείο ανά τους αιώνες υπήρξε, χωρίς αμφιβολία, η υπερφίαλη έπαρση των καθολικών κατακτητών που εξέθρεψε την αντιπάθεια για τον καθολικισμό, την οικονομική εξάρτηση (μάλλον υποταγή) ναών και ιδρυμάτων στην ιταλική διοίκηση ώστε από το 1947 και για αρκετά χρόνια να είναι έκδηλη από την ελληνική διοίκηση η προσπάθεια ταύτισης της ιταλοκρατίας με την καθολική Εκκλησία που οδήγησε στην πιο οδυνηρή διετία (1947-1949) της ιστορίας της, με την κατάληψη των περισσότερων υποδομών των. 

Το μισό περίπου βιβλίο περιλαμβάνει 143 έγγραφα από τον 14ο έως τον 20ο αι., πολλά αδημοσίευτα, και συμπληρώνεται από καταλόγους προσώπων και ευρετήριο ενώ το πρώτο μέρος εμπλουτίζεται από 280 φωτογραφίες, σφραγίδες και σχέδια. 

---------------------

ΔΙΑΘΕΣΗ:

Αποστολικό Βικαριάτο Θεσσαλονίκης 

Τηλ. 2310-835780 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Greek Armenian English Filipino French Italian Ukrainian